{actor} Simula ng sumikat si VICE , Wala ng makausap ng Matino ..hahahahhaha.

)

{actor}

{actor} Uhnika Sarah sbay k bukas punta roma??