wangkang thanks user 'akazukin02' in the forum message ' Yong♥Shin ( YONGHWA & SHIN HYE)'. 7 years ago

elana is friends with wangkang